Hóa chất các loại

thông tin liên hệ
Hotline
- 0867.086.067

Hóa chất xử lí nước thải

Chlorine
Chlorine
Hóa chất PAC, phân DAP
Hóa chất PAC, phân DAP
Phân URE
Phân URE
Phèn nhôm Sunfat
Phèn nhôm Sunfat

Hóa chất khử mùi

Chlorine
Chlorine
Phèn sắt II Sunfat
Phèn sắt II Sunfat
Phèn sắt II Sunfat
Phèn sắt II Sunfat
Chất xử lí màu
Chất xử lí màu

Hóa chất công nghiệp

Acid Acetic CH3COOH
Acid Acetic CH3COOH
Na2SO4
Na2SO4
Tẩy Đường
Tẩy Đường
PAC
PAC

Hóa chất nông nghiệp

HNO3
HNO3
KMnO4
KMnO4
Na2S
Na2S
Na2SO4
Na2SO4

Hóa chất diệt nhuộm

Acid oxalic
Acid oxalic
Muối Na2SO4
Muối Na2SO4
Oxy H2O2
Oxy H2O2
Xút NaOH
Xút NaOH

Dung môi công nghiệp

Butyl Acetate
Butyl Acetate
Butyl Carbitol
Butyl Carbitol
Butyl Cellosolve
Butyl Cellosolve
Diacetone Alcohol
Diacetone Alcohol