Hóa Chất Công Nghiệp

Sodium Lauryl Sulfate, Xút Hạt, Chất Tạo Đặc Hec

Dung Môi Công Nghiệp

Sodium Tripoly Phosphate, Acid Fomic, Boax

Hóa Chất Xử Lý Nước

Chlorine 70%, PAC, Phèn Nhôm Al2(SO4)3

Hóa Chất Ngành Tẩy Rửa
Vệ Sinh Công Nghiệp

Chlorine, Phèn Sắt, Soda

SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP
DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP
HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC
HÓA CHẤT NGÀNH TẨY RỬA
0815555233
0815555233