Hóa chất các loại

thông tin liên hệ
Hotline
- 0867.086.067

Hóa chất công nghiệp

Acid Acetic CH3COOH
Acid Acetic CH3COOH
Na2SO4
Na2SO4
Tẩy Đường
Tẩy Đường
Xút NaOH
Xút NaOH
PAC
PAC