Hóa chất các loại

thông tin liên hệ
Hotline
- 0867.086.067

Hóa chất diệt nhuộm

Acid acetic CH3COOH
Acid acetic CH3COOH
Acid oxalic
Acid oxalic
Muối Na2SO4
Muối Na2SO4
Oxy H2O2
Oxy H2O2
Xút NaOH
Xút NaOH