Hóa chất các loại

thông tin liên hệ
Hotline
- 0867.086.067

Hóa chất nhập khẩu

CH3COOH Korea
CH3COOH Korea
FeCL3 rắn
FeCL3 rắn
FeCL3
FeCL3
FeSO4.7H2O
FeSO4.7H2O
FeSO4.7H2O
FeSO4.7H2O
Formic acid
Formic acid
Na2CO3
Na2CO3
Na2S2O5
Na2S2O5
Na2SO4
Na2SO4
NaHSO3
NaHSO3
NaOH
NaOH